quantification of Post-Translational Modifications
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

qPhos: a database of protein phosphorylation dynamics in humans.

Kai Yu, Qingfeng Zhang, Zekun Liu, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Yan Wang, Zi-Xian Wang, Ying Jin, Xiaoxing Li, Ze-Xian Liu and Rui-Hua Xu.

Nucleic Acids Research, 2019, 47(D1):D451-D458. (PMID: 30380102)


qPTM: an updated database of protein PTM dynamics in human, mouse, rat and yeast.

Kai Yu, Ye Wang, Yongqiang Zheng, Zekun Liu, Qingfeng Zhang, Siyu Wang, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Xiaoxing Li, Rui-Hua Xu, Ze-Xian Liu.

Nucleic Acids Research, 2022, Online ahead of print. (DOI: doi.org/10.1093/nar/gkac820)