quantification of Post-Translational Modifications
About us
This study was performed by Kai Yu, Ye Wang, Yongqing Zheng, Zekun Liu, Qingfeng Zhang, Siyu Wang, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Xiaoxing Li, Rui-Hua Xu and Ze-Xian Liu

Kai Yu, Ye Wang, Yongqing Zheng, Zekun Liu, Qingfeng Zhang, Siyu Wang, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Rui-Hua Xu and Ze-Xian Liu are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Xiaoxing Li is from

First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University,

58 Zhongshan 2nd Road,

Guangzhou 510080, P. R. China


Contact: Ze-Xian Liu

Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025